Investoři zde oceňují jak pozitivní vyhlídky ohledně růstu nájemného v různých sektorech komerčních realit, tak i dlouhodobě atraktivní výnosy, což potvrzuje i srovnání se západoevropskými zeměmi.

Zájem o aktiva je zde natolik vysoký, že na trhu není dostatek vhodných produktů, a to ve všech segmentech. Experti CBRE předpovídají, že celkový objem investic v tuzemsku letos dosáhne téměř 2 miliardy eur.

V průběhu roku docházelo jak k přehodnocování investorských strategií, tak k návratu k odkládaným transakcím i k zahájení nových. To je nyní patrné v objemu uzavřených transakcí, který neustále roste.

„Uplynulé dva roky byly poznamenané několika lockdowny, kdy se střídala období aktivity s náhlými přerušeními a následnou snahou o opětovné nastartování. Doufáme, že v roce 2022 již celková situace umožní konečně přejít od diskusí nad počty nově nakažených covidem-19 k zásadním tématům nastupující inflace a přechodu k uhlíkové neutralitě. Od nového roku očekáváme silný start, který se odrazí v investiční aktivitě. Tu povede trh s logistickými a industriálními nemovitostmi. Posilovat však bude i maloobchodní sektor, který by měl stále více přitahovat zájem investorů hledajících atraktivní výnosy,“ uvedla Clare Sheils, generální ředitelka CBRE pro Českou republiku.

Poptávka o Českou republika je mezi investory vysoká

Česká republika má velmi silnou základnu tuzemských institucionálních fondů, které tvoří téměř polovinu trhu. Lze očekávat, že tyto fondy budou v následujících letech i nadále růst a český trh zůstane jejich prioritou. Některé z nich ale již hledají investiční příležitosti v Polsku a na Slovensku.

„Retailové parky se během pandemie ukázaly jako atraktivní investiční produkt, kterého je ovšem velký nedostatek a poptávka zde výrazně převyšuje nabídku. V novém roce očekáváme rostoucí zájem o investice do obchodních center – investování do nich se z hlediska výnosů (tzv. yieldů) stane atraktivnější právě proto, že během uplynulých dvou let výnosy u jiných sektorů komerčních nemovitosti klesaly. Pokud jde o kancelářský segment, poptávka investorů zůstává nadále silná. Na druhé straně je však zde nedostatečná nabídka kvalitních produktů na trhu, což je způsobeno především nízkou developerskou aktivitou v Praze,” domníva se Katarína Brydone, vedoucí oddělení investic v CBRE.

ESG (oblast udržitelnosti a odpovědného investování firem) se stává stále zásadnějším tématem mezi zahraničními investory, a to zejména v kancelářském sektoru. CBRE předpokládá, že tento trend bude v příštích letech ještě více získávat na důležitosti: mnoho vlastníků a developerů již nyní považuje zavádění principů ESG do svých strategií v oblasti nové výstavby i správy nemovitostí za účinný prostředek pro prokázání jejich kvality.

Kanceláře – porostou, ale změní se

Z meziročního srovnání vyplývá, že Praha letos zaznamenala oživení aktivity v oblasti pronájmů kanceláří. Evropské kancelářské trhy, včetně toho pražského, si do nového roku přinášejí pozitivní dynamiku. A lze předpokládat, že tato tendence bude v průběhu příštího roku ještě zesilovat.

CBRE očekává, že stále častější zavádění nových pracovních modelů (různých forem kombinace práce v kanceláři s prací na dálku, tedy tzv. hybridního modelu práce) bude hnací silou jak pro obecně vyšší kvalitu administrativních prostor, tak i rostoucí poptávku po flexibilních kancelářích.

Míra neobsazenosti se v posledních dvou letech zvýšila a v současné době činí 8 %. Nicméně očekává se, že v roce 2022 dojde k jejímu mírnému snížení. V současné době je ve výstavbě zhruba 172 800 m2 nových kancelářských ploch, z toho přibližně 85 000 m2 má být dokončeno příští rok. Silnější poptávka a relativně nízká nabídka nových produktů by měly zabránit dalšímu růstu míry neobsazenosti v následujících letech.

Nové prémiové projekty ve výstavbě v kombinaci s nízkou dostupností prémiových prostor na trhu povedou k růstu nájemného v těchto áčkových nemovitostech. Pražský kancelářský trh se více posunul směrem k nájemcům, zatímco vlastníci jsou tlačeni ke zlepšení pobídek. Ty se v současné době využívají čím dál tím více – ať už se jedná o nájemní prázdniny nebo vyšší příspěvky na vybavení kanceláří, a to i v případě renegociací. Tento trend bude pokračovat i v roce 2022.

Zároveň lze očekávat, že změny v organizaci a výkonu práce způsobené pandemií koronaviru se v příštím roce projeví ve větším zavádění již zmiňovaného hybridního modelu práce. Z nedávného průzkumu CBRE mj. vyplynulo, že flexibilita, fyzický a psychický komfort na pracovišti v kombinaci s udržitelností (zejména kvalitou ovzduší) a zaváděním nových technologií se stanou hlavními faktory, které budou mít vliv na nové nájemce při výběru prostor.

Logistika bude růst

Nájemci v současnosti přehodnocují své globální dodavatelské řetězce, z čehož může v příštím roce těžit i Česká republika. Silní aktéři v oblasti e-commerce a poskytovatelé logistiky třetích stran současně pokračují v akvizici nových prostor tak, aby byli schopni uspokojit zvýšenou poptávku spotřebitelů v oblasti nakupování přes internet. Očekává se, že online maloobchod, který pandemií ještě posílil, dále poroste a bude i v roce 2022 hnací silou poptávky po logistických prostorách.

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě téměř 900 000 m2, přičemž v příštím roce má být dokončeno přibližně 500 000 m2. Ve 3. čtvrtletí došlo k poklesu spekulativní výstavby na cca 26 % a očekává se, že v podobném duchu bude pokračovat i následující rok.

Pokud jde o objem transakcí, tak ještě lepším výsledkům mohou bránit pomalé povolovací procesy nových staveb v České republice. Prioritou pro logistické nájemce se začíná stávat udržitelnost, která ovlivňuje development projektů v tomto segmentu jako nikdy předtím. Napjatý trh práce navíc vede k většímu zavádění automatizace – a experti z CBRE předpokládají, že tento trend bude příští rok ještě akcelerovat.

Retail nabídne propojení online a kamenného obchodu

Přestože se návštěvnost a ještě více maloobchodní tržby letos postupně zotavovaly ze zásahu pandemie covidu-19, trh znovu ohrožují rizika poklesu spjatá s nárůstem výskytu případů této nemoci. Lze očekávat, že to přetrvá i na začátku roku 2022.

Trvání případných omezení bude mít zásadní vliv na vývoj maloobchodních tržeb a jejich návrat do předpandemické úrovně. CBRE očekává v oblasti nájmů pokračující tlak na jejich výši, stejně jako na slevy z nájmu, kontribuce a flexibilitu délky nájemních smluv.

Mezi dalšími zásadními faktory, které budou v nadcházejícím roce ovlivňovat maloobchodní trh v tuzemsku, jsou zvyšující se míra inflace, narušené dodavatelské řetězce a nedostatek personálu. Během pandemie došlo k nárůstu nákladů na přepravu a materiál, což se odráží ve zdražování produktů, které již oznámila řada velkých maloobchodních řetězců. Nárůst cen energií se pak výrazně promítne do servisních poplatků. Vysoká míra inflace dále může podstatně ovlivnit indexaci u maloobchodníků s nájmy kótovanými v českých korunách.