Jak ovlivnilo podnikání SkyTower pandemie Covid 19 v kontextu, kdy většina společností přešla na práci z domova?

Pandemie skutečně změnila fungující model. Většina z nich se uchýlila k práci na dálku a v kanceláři vidíme nízkou míru přítomnosti, a to jak v hlavním městě, tak v celé zemi. Je to situace, která bude pokračovat, dokud očkovací kampaň nedosáhne vysoké úrovně imunizace populace, což nám všem umožní uvolnit se v našich činnostech.

Všichni jsme se přizpůsobili zdravotnímu a sociálnímu kontextu a v rámci SkyTower jsme implementovali všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečného pracovního prostoru v kontrolovaném prostředí. Vzhledem k prostorám máme docela dost kolegů, kteří do kanceláře přicházejí střídavě nebo podle harmonogramu stanoveného společnostmi v budově.

Pokud jde o obsazenost, od začátku pandemie jsme udrželi konstantní hodnotu 94% a během minulého roku tři nájemci potvrdili své rozhodnutí expandovat do dalších prostor uzavřených před pandemií.

Jaká byla strategie přijatá na úrovni SkyTower pro snazší překonání současné situace?

Prvním opatřením přijatým v loňském roce bylo zajistit, aby SkyTower dodržovala preventivní a bezpečnostní pravidla uložená touto pandemií. To byl předpoklad, z něhož jsme začali, aby SkyTower byl plně funkční a funkční a v neposlední řadě bezpečné místo pro kolegy, kteří chtějí nebo potřebují být přítomni v kanceláři. Poté jsme udržovali nepřetržitý dialog s našimi nájemci, abychom mohli rychle reagovat na jakékoli potřeby a snížit psychologický tlak vyvolaný pandemií, zejména v době uzavření.

Proto jsme vyvinuli řadu projektů a nástrojů na podporu komunity SkyTower, potřebu komunikace a interakce, přizpůsobenou novým podmínkám. V tomto ohledu jsme v loňském roce implementovali Spaceflow mobilní aplikaci určenou výhradně pro nájemce SkyTower, která nabízí rychlé digitální připojení k různým službám a zařízením a udržuje život komunity svěží.

V loňském roce jsme také zahájili program SkyCreatives, open-source program pro mladé umělce, kterým chceme nabídnout ikonické místo, kde mohou pracovat a vyjádřit svou kreativitu. Spuštění SkyCreatives je jen jedním krokem ve strategii SkyTower na podporu a růst umělecké i obchodní komunity.

Zapojujeme se také na sociální úrovni prostřednictvím darů a podpory od místních nevládních organizací. Například, abychom symbolicky označili události nebo sociální příčiny, které podporujeme, zvláště zdůrazníme SkyTower. Existují kroky, které nás otevírají široké veřejnosti, prostřednictvím kterých chceme prolomit obchodní bariéry považované za přísné. Chceme se inspirovat a nechat se inspirovat naší komunitou.

Byly pronájmy zrušeny v loňském roce?

S našimi nájemci vedeme neustálý dialog a během tohoto období byly vztahy ještě více posíleny, a to ve spolupráci, která má pokrýt nové potřeby vyplývající z pandemie. Neustálá spolupráce a komunikace mezi námi se v posledním roce projevila také v absenci žádostí o vzdání se kanceláří nebo zmenšení prostoru.

Jak se za poslední rok vyvinula poptávka na kancelářském trhu?

Nejprve musíme zvážit míru využití kancelářských prostor, a to jak v hlavním městě, tak v zemi, což je míra, která měla v uplynulém roce několik bodů obratu. Uvolnění opatření počátkem léta, poté v září nastaly momenty, kdy se přítomnost zaměstnanců v kanceláři zotavila, ale statistiky nám ukazují, že nové nájemné nestimulovaly. Na trhu existují také dobré příklady, a to jak pro prodloužení smluv, tak pro předpronájmy budov dokončených v roce 2020 nebo v procesu dokončování, zejména v případě prémiových projektů, s vysokou mírou flexibility, a tady může být viděn trend, který částečně definuje kancelářský trh.

Začátek letošního roku přišel s několika nájemními transakcemi, a to v prémiových a/nebo nových budovách, zejména v obchodní oblasti na severu hlavního města. Mezitím existují také nabídky podnájmu od velkých společností s vysokým procentem zaměstnanců pracujících z domova. Bude to nezbytný trend k vyvážení trhu, dokud nebudou opatření uvolněna.

Jaké jsou nové prvky aplikací po roce 2020?

Pandemie změnila naši perspektivu a potřeby a od roku 2020 nájemcům hodně záleží při rozhodování o pronájmu nových prostor na bezpečnostních normách implementovaných kancelářskými budovami. Opatření, úsilí a strategie kancelářské budovy založené na bezpečnostních pravidlech budou s největší pravděpodobností při rozhodování v prvních třech kritériích. Práce na dálku se stala konstantní a stejně důležitá je také schopnost flexibilně reorganizovat prostory tak, aby poskytovaly dostatečnou vzdálenost. Nakonec neexistuje univerzální řešení, protože většina velkých společností se řídí globální nebo regionální politikou, ale myslím si, že vítězným přístupem bude i nadále konstruktivní dialog.

Jak se vyvíjel kancelářský trh v kontextu pandemie?

Místní trh s kancelářemi zaznamenal v roce 2020 překvapivý vývoj. Zatímco úroveň využití a objem nových pronájmů se náhle zmenšily, ve druhém čtvrtletí se úroveň investic ve srovnání s předchozím rokem zvýšila. Je pravda, že tento kontext je způsoben velkými transakcemi, dokonce historickými pro místní kontext, ale to nám ukazuje, že investoři důvěřují Rumunsku a kvalitě místního kancelářského trhu.

Jaké jsou vyhlídky kancelářského trhu?

Společnosti, které hledají nové kanceláře, nyní nemají tlak na okamžitý pronájem a mohou si vybrat prostory vhodné pro jejich potřeby, zatímco většina velkých společností, které uzavírají smlouvy na desítky tisíc metrů čtverečních, je již nainstalována a ve střednědobém horizontu v nich zůstane, většina třídy A. Zároveň se zdůrazňuje trend podnájmu, který pomůže stabilizovat kancelářský sektor.

Jisté je, že při konečném rozhodování o převzetí prostoru bude dodržena důležitost zajištění bezpečnostních pravidel a vysoký stupeň pohodlí, jelikož cílem jejich práce zaměstnavatelů a vlastníků budov je péče o zaměstnance.

Chystáte se zahájit nové projekty v této oblasti?

V současné době představuje místní trh nemovitostí zajímavé příležitosti, což znamená, že existují investiční možnosti.

Pokud jde o plány RPHI v Rumunsku, naším hlavním cílem je po: kračovat v rozvoji podnikání a komunit SkyTower prostřednictvím investic do inovací a projektů, které podporují strategii růstu společnosti na místním trhu.

 

Více informací o Spaceflow v České republice: Online Real Assets