Zatímco podpora zdraví, preventivní zásahy a zdroje na pracovišti byly vždy nutné, zvýšená úzkost a stres způsobený pandemií pouze urychlily potřebu podniků provádět účinné iniciativy v oblasti duševního zdraví.

Zaměstnavatelé hrají zásadní roli ve zdraví a pohodě svých zaměstnanců, protože většinu času tráví v práci, ať už jsou v kanceláři nebo doma. Práce na dálku vytvořila ještě větší plynulost mezi pracovním a osobním životem. To znamená, že nestačí zvládat stres během pracovní doby nebo jen tehdy, když zaměstnanci jdou na den domů; postupy a rutiny související s blahobytem je třeba integrovat do všech 24 hodin.

Provádění účinných iniciativ v oblasti duševního zdraví na pracovištinejen nejen vytváří šťastnější a zdravější pracovní sílu, ale také přispívá k celkovému zdraví samotné společnosti. Méně stresovaná a úzkostlivá pracovní síla je cílenější, produktivnější a odolnější. Když jsou lidé klidní a uvolnění, je mnohem méně pravděpodobné, že si vezmou volno z nemoci, odkládají nebo dělají chyby.

Ignorováním obav o duševní zdraví a nepřijímáním proaktivních opatření pro blahobyt se mohou vedoucí firmy snažit bezvýznamně vytěžit ze své pracovní síly to nejlepší, riskovat ztrátu talentu nebo nepřitahovat potenciální rekruty.

 

Projevujme soucit s potřebami zaměstnanců

Zaměstnavatelé musí pečlivě přemýšlet o tom, jaké zdroje poskytují zaměstnancům, a zajistit, aby nástroje a podpora, které nabízejí, skutečně odpovídaly potřebám pracovníků.

Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud vedoucí projeví soucit a empatii vůči stresům a úzkosti zaměstnanců, zejména pokud se začnou vracet do kanceláře a přizpůsobují se změněnému prostředí a novým způsobům práce. Manažeři by měli věnovat čas tomu, aby rozpoznali a ocenili, čím zaměstnanci procházejí, a jedinečné stresové body, kterým čelí, aby mohli určit, jak je správně podporovat. Teprve poté, co vedoucí porozumí výzvám svých zaměstnanců v oblasti duševního zdraví, mohou organizovat účinná řešení, která odpovídají jejich potřebám.

Pouhé poskytnutí dobrých zdrojů zaměstnancům nestačí
Náš výzkum zjistil, že tři čtvrtiny britských pracovníků (74 procent) si myslí, že je velmi důležité, aby výhody duševního zdraví nabízené jejich společnostmi byly podpořeny vědou.

Namísto toho, aby se iniciativy zaměřené na blahobyt na pracovišti omezovaly na pouhá „zaškrtávací políčka“, měli by se zaměstnavatelé skutečně zavázat k příčině pomocí správného druhu přístupu podloženého vědou a důkazy prostřednictvím klinických studií. Protože je prokázáno, že tyto programy fungují vědecky, může to pomoci uklidnit zaměstnance o jejich účinnosti. Vedoucí pracovníci se mohou obrátit na externí odborníky, kteří mají správné znalosti a vědeckou metodiku, aby jim pomohli na jejich cestě.

Pouhé poskytnutí dobrých zdrojů zaměstnancům nestačí. Tyto nástroje by měly být součástí širšího holistického přístupu k duševnímu zdraví, který zapadá do širší podnikové kultury. Vedoucí představitelé a vrcholový management mají důležitou roli při zajišťování toho, že kultura organizace poskytuje komplexní soubor opatření, která mohou podporovat různé členy personálu s jejich individuálními potřebami.

Mohlo by to být tak jednoduché, jako nabídnout pracovníkům příležitost odpočinout si, poskytnout větší flexibilitu s pracovní dobou nebo zajistit, aby se na konci pracovního dne odhlásili včas.

Vlny duševního zdraví pandemie pravděpodobně přetrvají po dlouhou dobu, takže organizace mají co dělat při vytváření strategií blahobytu, které nezohledňují pouze tlaky současné situace. Místo toho musí myslet dopředu a zajistit, aby iniciativy mohly dlouhodobě vydržet a uspokojit potřeby zaměstnanců v rychle se měnícím obchodním prostředí.

 

Zdroj:// Jolawn Victor