Report CEE Investment Market Outlook 2024 přinesl aktuální údaje o vývoji evropského trhu. V roce 2023 čelil trh komerčních nemovitostí ve střední Evropě klíčovému posunu, který se projevil významným poklesem objemu investic, přičemž ze zemí CEE zažilo nejvýraznější propad Polsko. Tento trend zdůrazňuje strategické přeorientování směrem k využívání místního kapitálu, obzvláště v časech, kdy investice ze západních zdrojů slábnou uprostřed ekonomických nejistot.

Rostoucí důležitost dodržování ESG se stává klíčovým faktorem pro udržení atraktivity investic, což vyzývá investory k navigaci pomocí informovaných, strategických rozhodnutí. Hlavním „tahounem“ investic do komerčních nemovitostí v Česku byl maloobchodní sektor: směřovalo do něj 38 % objemu zde investovaného kapitálu. Následovaly kancelářské nemovitosti (21 %), a poté rezidenční (13 %).

Jeff Alson, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield, komentoval deficit v investičním prostředí CEE. ,,Investiční prostředí CEE je sice tradičně stabilní, ale aktuálně zde oproti historickým průměrům chybí tři až pět miliard eur. Tento deficit by se měl kompenzovat návratem mezinárodního kapitálu a konzistentním růstem objemu lokálních investic, v kombinaci se zdravým, ale selektivnějším poskytováním úvěrů. V nadcházejících letech se v tomto směru počítá se zotavením a poté i nárůstem dlouhodobých průměrů.”

Pro nadcházející léta se očekává opatrné, ale stabilní zotavení trhu komerčních nemovitostí v regionu. Je pravděpodobné, že objem investic postupně poroste o 10 až 15 % ročně, růst nicméně závisí na stabilizaci globálního ekonomického prostředí a pokračující adaptaci na tržní podmínky, ovlivněné pandemií a ekonomickou krizí. Přesto jsou vyhlídky na rychlé oživení cen nepravděpodobné, a to vzhledem k požadavkům na snižování zadlužení a tedy potenciálním nuceným prodejům.

Místní zdroje kapitálu budou hrát v pokračujícím rozvoji investičních aktivit v regionu klíčovou roli. Zmírní dopady odlivu mezinárodního kapitálu – který by se však měl nakonec vrátit a upevnit zdejší investiční prostředí.