V prvním čtvrtletí roku 2021 byly v České republice zaznamenány investice do komerčních nemovitostí v celkovém objemu €290 milionů, což odpovídalo meziročnímu poklesu o 82 %. Stejně jako v předešlém čtvrtletí byly nejatraktivnějším sektorem na českém investičním trhu administrativní prostory, v prvním čtvrtletí roku 2021 přilákaly kapitál ve výši €163 milionů (tzn. 56 % z celkové čtvrtletní investiční aktivity). Následovaly průmyslové nemovitosti s podílem 21 %. Zahraniční investoři se v prvním čtvrtletí roku 2021 podíleli na 52 % celkového objemu investic, což bylo mírně pod jejich obvyklým podílem na čtvrtletní aktivitě (jehož průměr za posledních osm čtvrtletí dosahoval 60 %). Během prvního kvartálu letošního roku bylo uzavřeno 13 transakcí (o 18 % více než před rokem), větší transakce však zůstávají vzácné. Ze všech transakcí uzavřených v prvním čtvrtletí jich sedm nepřesáhlo částku €10 milionů. Od konce roku 2020 se výnosové míry (prime yields) nezměnily a vzhledem k přetrvávajícímu velkému zájmu o prvotřídní budovy se očekává, že zůstanou bez výraznějších výkyvů i během roku 2021.

 

Zdroj:// Savills