Bilancování 30 let podnikání v České republice – radosti, strasti, korupce, krize, aktivismus i naděje

Ryze česká společnost Passerinvest v čele s Radimem Passerem začala původně podnikat v oblasti prodeje, pronájmu a renovací nemovitostí. Následně přibyla i výstavba, tedy klasický development, který v České republice v 90. letech minulého století teprve vznikal. „V této době byla ze strany města Prahy velká vůle stavět a podporovat rozvoj výstavby obecně. Po roce 2000 nastoupila tzv. korupční éra, která spojení podnikatel-developer v očích veřejnosti značně znehodnotila. Velkým zlomem v oblasti developmentu byla ekonomická krize v roce 2008. Po roce 2014 přibyl navíc další devastující faktor bojkotující téměř veškerou výstavbu v České republice – ve svém důsledku protistátní ´aktivismus´,“ komentuje etapy podnikání Radim Passer, zakladatel a CEO Passerinvest Group, a.s.

V současné době, tedy po třiceti letech činnosti společnosti, mě nicméně velmi těší, že Pán Bůh stále udržuje na řadě míst ve státní správě a samosprávě slušné a kompetentní lidi, kteří vnímají, že rozvoj v oblasti výstavby je dlouhodobým přínosem jak zdravého rozvoje lidské společnosti, tak přínosem do rozpočtů měst i státu díky multiplikačnímu efektu ve stavebnictví.  Bez takových lidí by se celý sektor soukromého stavitelství pohyboval již dnes na hranici kolapsu. “ dále doplňuje Radim Passer.

 

Brumlovka – od brownfieldu k městské čtvrti

V místě zanedbaného a pro veřejnost neprostupného brownfieldu v pražské Michli začala společnost Passerinvest již před čtvrt stoletím s výstavbou prvních administrativních objektů. Postupem doby se tak z nevlídného místa díky velkorysému urbanistickému záměru, na němž investor dlouhodobě spolupracuje s ateliérem AFA, stává svébytná moderní městská čtvrť. Ta nyní poskytuje ve svých 12 kancelářských budovách pracovní místa až pro 15 tisíc lidí, bydlení ve třech rezidenčních projektech, střední, základní a mateřskou školu, společenské centrum a multifunkční budovu Brumlovka s unikátním wellness a fitness klubem. V souvislosti s výstavbou zde vzniklo nespočet obchodních jednotek, nová veřejná prostranství, parky, dětská hřiště a sportoviště. V následujících měsících započne výstavba nových moderních tenisových kurtů a je také plánováno zahájení výstavby dvou multifunkčních projektů Hila a Orion, kde se kancelářská funkce snoubí s nájemním bydlením. Vzhledem k celkovému rozvoji lokality se tak název administrativního areálu BB Centrum stává překonaným a nově se vrací místopisné označení Brumlovka.

Další urbanistický projekt má za cíl dlouhodobý rozvoj pražských Roztyl

Passerinvest přichází i s rozvojem další lokality na brownfieldu v pražských Roztylech. V místě areálu bývalých jatek úspěšně dokončuje, již od roku 2007, dílčí změnu územního plánu a navazující povolení. V této lokalitě plánuje v několika etapách vytvořit kvalitní podmínky pro život i práci. V rámci první etapy již vyrůstá přímo u stanice metra Roztyly administrativní budova Roztyly Plaza. Tento architektonicky výjimečný a inspirativní objekt své budoucí nájemce přivítá již začátkem roku 2024. Následovat bude administrativní budova Sequoia, která vytvoří potřebnou bariéru chránící celou lokalitu před hlukem z Jižní spojky a z magistrály. Ve třetí etapě je pak plánovaná rezidenční výstavba, která nabídne 600 bytů k prodeji i k pronájmu a mateřskou školku s klubovnou v příjemném prostředí v blízkosti Krčského lesa. I zde se počítá s dalším rozvojem parků, hřišť, sportovišť a kultivací zeleně.

Již několik let intenzivně rozvíjíme a udržujeme příměstský park Nové Roztyly, který plynule navazuje na Krčský les. V dříve neprostupném a mnohdy nebezpečném prostředí je nyní příjemný, veřejnosti přístupný městský park se vzrostlými stromy a řadou sportovišť pro dospělé i děti. Jen náklady tohoto projektu parku prozatím přesáhly 45 mil. Kč. Po dokončení všech plánovaných etap, včetně tolik potřebného bydlení v Praze, tak vznikne nová kvalitní část města Prahy, poskytující nová pracovní místa, nájemní i vlastnické bydlení, občanskou vybavenost, kvalitní infrastrukturu a velkorysou městskou zeleň. Jednoduše příjemné místo pro práci, život i relaxaci,“ komentuje Martin Unger, technický ředitel, Passerinvest Group.

Za 30 let podnikání investice společnosti Passerinvest přinesly do státního rozpočtu  71 mld. Kč

Stavebnictví je silným motorem ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že z každé investované koruny doputuje díky multiplikačnímu efektu 76 haléřů do státního rozpočtu.  Například do lokality Brumlovka bylo doposud investováno přes 16 mld. Kč, tudíž stát a jeho občané zbohatli jen díky této výstavbě o více než 12 mld. Kč. Nadto čistě z odvodů zaměstnanců na Brumlovce do veřejné pokladny doposud doputovalo bezmála 55 mld. Kč, přičemž každoročně částka vystoupala již na 5 mld. Kč. S ostravským projektem Nová Karolina Park tak jenom investiční činnost Passerinvest v ČR obohatila za těch 30 let veřejné rozpočty částkou 71  mld. Kč,“ uvádí Eduard Forejt, Development Director Passerinvest Group, a.s.

V následujících letech by v lokalitách Brumlovka a Roztyly mohly vzniknout další administrativní a bytové domy, včetně nájemního bydlení, nových obchodů a služeb. Samozřejmostí je rozvoj dalších veřejných relaxačních zón, sportovišť i zeleně. Passerinvest plánuje do obou lokalit investovat dalších 35 mld. Kč.

„V roce 1998 milující Bůh změnil můj život a odevzdání se Pánu Ježíši Kristu považuji za bezkonkurenčně nejlepší rozhodnutí mého života. Vědomí, že vše, co vlastním a buduji, patří Pánu Bohu, mě naplňuje vděčností a pokorou. Brumlovka neodmyslitelně patří k celému mému podnikatelskému životu a Roztyly k tomu mají nakročeno. Aby bylo možné zajistit fungování města i pro příští generace, musí se rozvíjet. Jsem si jistý, že kvalitní výstavba včetně kultivace širšího okolí a jistá forma velkorysosti, kterou k našim projektům přidáváme, je jednou z cest, jak zajistit budoucí prosperitu jak samotného místa, tak celého města,“ doplňuje Radim Passer.

Společenská odpovědnost, 20 let pomoci bližním

V letošním roce dosáhla významného jubilea i křesťanská podpůrná organizace Maranatha, kterou před 20 lety  Radim Passer založil. Jejím jediným posláním je napomáhat svými aktivitami na cestě do Božího království a k věčnému životu co nejvíce lidem. Organizace již podpořila takové projekty v téměř 60 zemích světa všech obydlených kontinentů. Projekty přispívají k holistickému rozvoji lidské osobnosti a přinášejí požehnání v místech své působnosti.  Nadace záměrně nevede finanční statistiky svých darů, příspěvků a vlastních realizovaných projektů. Radim Passer vnímá, že to je pouze Boží milost, díky které se za 20 let existence podařilo podpořit tyto aktivity celkovou sumou dosahující nižších jednotek miliard Kč.