Ten ještě v roce 2018 činil zhruba 1,2 %, nicméně letos ke konci prvního čtvrtletí už dosáhl 3 %, což odpovídá téměř 110 000 m2 moderních kancelářských prostor. Data poradenské společnosti CBRE navíc dávají tušit další pozitivní vývoj i do budoucna. V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo nově pronajato 5 100 m2 flexibilních kancelářských prostor, což představuje meziroční nárůst o 23 %.

Proměny trhu práce

Mezi významné benefity coworkingu patří větší flexibilita než u standardních pronájmů i předem jasně definovaná výše nákladů bez rizika neočekávaných výdajů. Řešení představuje i pro firmy, které se snaží přilákat nové talenty z řad mileniálů anebo zvažují vstup na nové trhy. Za aktuálně silnou poptávkou po coworkingových prostorách nicméně stojí hlavně trendy, které se v současnosti prosazují na trhu práce. „Tím prvním je návrat lidí zpět do kanceláří po odeznění pandemie covidu-19. Řada firem změnila svou dosavadní strategii a svým zaměstnancům stanovuje určitý počet dní v týdnu, které mají strávit osobně na pracovišti. Tento nárůst počtu zaměstnanců, kteří se po pandemii vracejí do původních, ale nově upravených anebo zmenšených kanceláří, vytváří poptávku po flexibilních prostorách,“ vysvětluje Helena Hemrová z CBRE a pokračuje: „Druhým a neméně významným faktorem je, že řada kanceláří prochází proměnou či rekonstrukcí právě v této době. Společnosti se stále více zaměřují na prostory, které provozují, a jejich dopady jak na své zaměstnance, tak na životní prostředí. Hledají způsoby, jak zlepšit jejich atraktivitu i udržitelnost. Kvůli tomu, aby firmy urychlily průběh rekonstrukce, vlastní kanceláře na přechodné období opouštějí a místo nich využívají právě coworkingová centra.“

Změna klientely

Z dostupných dat lze vyčíst, že historicky byla poptávka po servisovaných kancelářích v metropoli vždy tažena firmami z technologických odvětví, zejména sektoru IT, nicméně v posledních patnácti měsících došlo v poptávce ke strukturální obměně. Největší počet sdílených míst si během tohoto období pronajaly poradenské firmy (dohromady 500), následované společnostmi ze sektoru financí (300 míst) a až poté z oblasti technologií (240 míst). Průměrná délka nově uzavíraných smluv přitom činila 16 měsíců.

Nejvíce prostor (téměř 23 000 m2) bylo od roku 2018 v metropoli pronajato operátorům servisovaných a flexibilních kanceláří v oblasti Pankráce a Budějovické, kde měsíční taxa za pracovní místo v samostatné kanceláři vyjde na 375 euro. Následovalo centrum města (21 000 m2) a Karlín (18 800 m2). „Nová centra vznikají typicky s průměrnou plochou kolem 2 000 metrů čtverečních. Od roku 2018 do prvního čtvrtletí 2023 se v metropoli dohromady pronajalo na 86 000 čtverečních metrů administrativních nemovitostí za účelem provozování sdílených kanceláří, z toho největší podíl – 27 % – byl v oblasti Pankrác-Budějovická,“ popisuje vývoj coworkingového trhu v Praze Lenka Ferguson z CBRE.

Populární je nejen centrum

Nejvyšší průměrné nájemné dosahují provozovatelé coworkingových kapacit v centru města. Na nejprestižnějších adresách, jakými jsou ulice Národní a Na Příkopě činí měsíční poplatek za pracovní místo v samostatné kanceláři 400 euro. Jenom o deset euro méně se platí v centru Karlína, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. „Rostoucí popularitě se těší také servisované kanceláře ve vzdálenějších lokalitách od centra města, a to především kvůli nižším nákladům a vysokému standardu nabízených služeb. Například na Chodově vyjde základní měsíční paušál na 350 euro a na Stodůlkách 330 euro,“ komentuje Lenka Ferguson.

Servisované a flexibilní kancelářské prostory jsou hojně využívané celým firemním spektrem, od lidí svobodných povolání až po velké korporace, které je svým zaměstnancům nabízejí jako benefit a zpestření již zavedeného tandemu práce v kanceláři a doma. „Coworkingová centra mají specifickou atmosféru. Nechybí zde hravý design ani místnosti vybavené nejmodernější audiovizuální a komunikační technikou. Navíc pro své členy pořádají různé společenské a vzdělávací akce, společné snídaně, cvičení a podobně,“ uzavírá Helena Hemrová.