CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, v červnu provedl průzkum zaměřený na dopady koronaviru na kancelářský trh v zemích střední a východní Evropy. Výsledky ukázaly, že ČR a obecně státy v regionu CEE si v porovnání s většinou západoevropských zemí stojí velmi dobře: na nástup pandemie Covid-19 totiž zareagovaly poměrně rychle a s využitím řady plošných opatření, která pozitivně ovlivnila její průběh – jak v délce, tak v rozsahu. Vzhledem k těmto okolnostem měla pandemie významně menší dopad na rozhodování firem v regionu CEE než v ostatních zemích.

27 % dotazovaných firem působících v Česku odložilo kvůli pandemii plánovanou expanzi

Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina nájemců v regionu CEE zaujala během karanténních opatření vyčkávací pozici. Téměř 30 % respondentů odložilo během uplynulých měsíců stěhování do nových prostor anebo oddálilo plánované rozšíření stávajících kanceláří. V České republice se vzdalo expanze 27 % respondentů a 39 % snížilo výdaje na nové fit-outy. 18 % firem zároveň připustilo, že je situace vedla ke zmenšení velikosti pronajímaných prostor.

Pandemie urychlila nástup nových trendů. Středobodem je flexibilita

Více než 90 % respondentů v regionu CEE zavedlo u svých zaměstnanců práci z domova a 57 % jim umožnilo pružnou pracovní dobu. Všichni účastníci průzkumu včetně Čechů očekávají, že se pandemie v dlouhodobém horizontu promítne právě do většího využívání flexibilní práce. Její nárůst předpokládá až 85 % respondentů. Zatímco samostatné úkoly budou lidé řešit hlavně při práci z domova, do kanceláří budou chodit kvůli schůzkám, týmovým poradám a sociální interakci. S tím také souvisí, že 76 % dotazovaných středoevropských firem plánuje do budoucna zainvestovat do nových technologií na podporu práce na dálku. V Česku se ke stejnému kroku chystá 64 % společností, které se zúčastnily průzkumu.

Klasická pracoviště nejsou na vymření, ale změní se jejich podoba

Koronavirus nastartoval celou řadu nových trendů, které budou ovlivňovat kancelářský trh i do budoucna. Ať už jde o masivní využívání práce z domova, rostoucí vliv nových technologií anebo důraz na bezpečnost zaměstnanců. Všechny tyto faktory budou vytvářet tlak na rostoucí flexibilitu, a to ve všech myslitelných oblastech. Třeba v možnostech práce téměř odkudkoliv, navrhování takových pracovišť, které umožňují rychle reagovat na neočekávané situace, anebo v délce uzavíraných nájemních smluv. To ovšem neznamená konec klasických pracovišť. „Očekáváme, že se pandemie projeví především ve způsobu využívání stávajících kanceláří. Některé firmy si ponechají část tradičních prostor, ale přidají flexibilní kanceláře a práci na dálku. Z průzkumu dále vyplynulo, že 24 % zástupců českých firem do budoucna očekává posun k vyššímu využívání coworkingových prostor a servisovaných kanceláří za účelem networkingu a rozprostření rizik z pohledu bezpečnosti zaměstnanců,“uvádí Jana Prokopcová.

Důležitost udržitelné výstavby do budoucna ještě vzroste

Současná situace výrazně neovlivní ani poptávku po ekologicky šetrných budovách, které jsou sice udržitelné a z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné, ale pojí se s nimi také vyšší nájemné. „Očekáváme, že význam odpovědného investování a řízení firem v souladu s principy ESG do budoucna ještě posílí. 70 % respondentů uvedlo, že jejich priority se kvůli pandemii nezmění. 24 % českých a 32 % středoevropských zástupců dotazovaných společností dokonce předpokládá, že zájem o udržitelnou výstavbu ještě vzroste. Pro firmy totiž znamená příležitost, jak se vymezit vůči konkurenci a zvýšit svou hodnotu na trhu. V dlouhodobém horizontu vede k nižším provozním nákladům a vyšší angažovanosti zaměstnanců. Udržení talentů a přilákání těch nových je díky tomu snazší,“ uzavírá Filip Muška, specialista na workplace v CBRE, který mj. navrhuje kompletní strategie ESG (Environmental, Social, and Governance) pro firmy.

Zdroj//: Česká rada pro šetrné budovy