Tvůrci projektu chtěli uvnitř budovy vytvořit miniaturní město, ve kterém budou mít obyvatelé vše potřebné k životu pod jednou střechou.  V budově se tak nachází kromě kancelářských prostor i rezidenční byty, obchody a restaurace.

Jak skloubit spokojenost uživatelů s nároky na životní prostředí a moderní vzhled?

Chránit vnitřní prostor před sluncem, a přitom zachovat světlo – to je časté dilema všech architektů. V Orkla City však nebylo možné použít žaluzie ani tónovaná skla, protože brání průniku denního světla i v zimě, kdy je za chladného norského počasí slunce nejvíce potřeba. Dalším významným aspektem byl energetický výkon budovy, v případě použití velkých zasklených ploch je klíčové najít dokonalou rovnováhu mezi tepelnou izolací a propustností.

Guardian Glass – Orkla City, interiér

Velkou prioritou bylo také pohodlí uživatelů. Architekti brali v potaz jejich vizuální i akustický komfort. V projektu Orkla City se totiž okolní příroda Osla nachází velmi blízko. Z horních pater nabízí budova pěkné výhledy na fjordy na jedné straně a hory na straně druhé. V bezprostřední blízkosti kanceláří jsou navíc vlakové koleje a rušné dopravní tepny, použití správného zasklení pomáhá zajistit celkový akustický komfort. Obyvatelé budovy mohou vnímat okolní prostředí a holisticky se spojit s vnějším světem. Zároveň zůstávají v pohodlí a komfortu moderní interiérové architektury.

Unikátní dynamické zasklení z tekutých krystalů

Architekti usoudili, že optimální volbou budou vysoce účinná trojskla od společnosti Guardian Glass. Fasáda je složená z vysoce selektivního protislunečního skla nabízející velkou propustnost světla při nízké hodnotě g v kombinaci s vrstveným akustickým sklem s nízkým emisním faktorem, které dále zlepšuje hodnotu Ug a zvukovou izolaci. Fasáda pomáhá předcházet přehřívání během slunečných dnů. Protože však trojité zasklení nedokáže zabránit oslnění způsobenému sluncem, byla nutná instalace dodatečných žaluzií.

Samostatnou kapitolou je společná kafeterie v budově, která je místem setkávání a relaxace. Blokování výhledu žaluziemi a přerušení přirozeného proudění vzduchu tak nepřicházelo v úvahu. Pro vyřešení problému s oslněním a další zlepšení hodnoty g bez nutnosti instalace žaluzií bylo na západní fasádě kavárny použito dynamické sklo z tekutých krystalů eyrise®.

Guardian Glass – Orkla City, interiér

Grant od vládní agentury pomohl vzniknout střešnímu parku se solárními panely

Tvůrci projektu navíc chtěli v budově realizovat inovativní ekologická řešení, a tak se rozhodli zažádat o grant vládní agenturu Enova. Jeho zisk pomohl zavést několik energetických opatřeních včetně střešního solárního parku, který dodává energii do budovy a je kompletně poháněn inteligentními energetickými systémy.

Další solární panely byly zabudovány do balkonových zábradlí, tím se zakryly neestetické technické prvky na spodní zelené střeše.