Po dokončení bude smíšená výstavba zahrnovat 100 000 metrů čtverečních kancelářských, obchodních a rezidenčních prostor, stejně jako širokou škálu zařízení pro obyvatele, zelených ploch a relaxačních zón, a to včetně rekonstrukce a modernizace historického Masarykovo nádraží.

Projekt revitalizace navrhli architekti Zaha Hadid, aby plně respektovali historii místa spolu se stávajícím místním rozvojem a městským prostředím nádraží. První fáze je naplánována na dokončení v roce 2023, zatímco celý projekt by měl být dokončen v roce 2025.

 

V současné době probíhají izolatérské práce a v návaznosti betonářské práce na základové desce.

 


 

Z plánovaných čtyř jeřábů jsou v současné době zprovozněny dva, další jeřáby budou osazeny postupně v následujícím krátkém období tak, aby podpořily výstavbu železobetonové konstrukce budovy směrem vzhůru.

 

 

Zdroj:// // Penta