Zasedací místnosti jsou prázdné, ale správní rady se stále scházejí a pracoviště je prioritou jejich agendy. Je to neuvěřitelná příležitost prokázat hodnotnou nabídku pracoviště. Ale do zasedací místnosti nemůžete vstoupit bez dat; musíte vědět, jak si organizace vede nyní, jak si vedla dříve a jak by si mohla v budoucnu počínat s novým přístupem.

Přední světové organizace využívají toto období pauzy k přímému informování a hodnocení budoucí situace na pracovišti. Shromažďování a agregace dat nikdy nebylo tak důležité. Vysoce empatické organizace - ty, které staví zaměstnance do středu zkušenosti, kterou se snaží připravit - dělají ze svého podnikání pochopení toho, co si jejich lidé myslí, potřebují a chtějí, protože chápou hodnotu zkušeností.

Ale pracovní stroj, který může tak snadno posílit nebo pozastavit zkušenosti, má nového konkurenta. A tvrdě pracuje na tom, aby zaměstnancům nabídl alternativu k tomu, co dříve a jednoznačně považovali za ústřední místo práce. Kanceláře a domy v současné době bojují přímo proti sobě.

Přečtěte si bulvární titulky a budete vedeni k přesvědčení, že domácnost funguje stejně dobře, ne-li lépe než průměrná firemní kancelář. Data naznačují, že u mnoha zaměstnanců tomu tak není. Od začátku března společnost Leesman srovnává pracovní zkušenosti na dálku s paralelními kancelářskými zkušenostmi, aby provedla analýzu mezer v tom, kde kancelář funguje nejlépe a kde doma funguje nejlépe pro více než 100 000 zaměstnanců, které jsme zkoumali. Činnosti kritické pro kolektivní pracovní procesy, jako je řešení problémů a sdílení nápadů, jsou v kanceláři nejlépe podporovány, zatímco aktivity vyžadující akustické soukromí jsou upřímně lépe zajištěny doma.

Průměry maskují vzestupy a pády. Strategie na pracovišti musí brát v úvahu nejen ty, kteří jsou v přímé linii vidění, ale také ti, kteří bojují na periferii. Jeden ze tří zaměstnanců nemá vyhrazený prostor, který by mohl využívat doma. Tito lidé surfují na pohovce, posazeni na okraji postele nebo balancují na boku kuchyňského stolu, a hlásí výrazně nižší skóre spokojenosti v každém aspektu své zkušenosti.

Pak existují faktory, které je téměř nemožné změřit. Okamžiky Watercooleru jsou trochu pasé, ale faktem zůstává, že nemůžete replikovat náhodná setkání na volání Zoom. To spolu s dalšími faktory negativně ovlivňuje přenos znalostí, sociální interakci a tvůrčí spolupráci.

Nikdy předtím nebyla taková potřeba pochopit, jak zaměstnanci prožívají prostředí, ve kterém pracují. Svět se teď může cítit jako jiné místo, ale jedna věc, která se nezměnila, je role, kterou zaměstnanec hraje v organizaci.

 

Zdroj:// Spaceflow