Nová funkce "Gantt View" vylepšuje stávající platformu PlanRadar o vizuální zobrazení klíčových fází projektu. Díky kombinaci uživatelsky přívětivého rozhraní a přehledného displeje svým uživatelům umožňuje vytvářet harmonogramy projektů podle standardního, všeobecně uznávaného Ganttova diagramu. Ten se při řízení projektů používá pro grafické znázornění plánovaných činností a jejich posloupnosti v čase. Je proto neocenitelným nástrojem, pomocí kterého si lze udržet dobrý přehled o postupu prací. V základní podobě zpravidla neobsahuje vztahy mezi činnostmi, ale právě moderní softwarové řešení od PlanRadaru jej nabízí.

Na rozdíl od jiných podobných nástrojů funguje "Gantt View" od PlanRadaru v rámci stávající funkce "Ticket". Ta je naprosto intuitivní a umožňuje vytvářet, komentovat a sdílet informace o budově s ostatními účastníky procesu v reálném čase. V místě, které vyžaduje pozornost ostatních, lze v digitálním schématu stavby připnout online poznámku anebo někomu zadat úkol k dopracování. A to ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni zúčastnění tak vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Nicméně "Gantt View" z těchto jednotlivých činností skládá celkovou mozaiku. Svým uživatelům pomáhá dokonale plánovat celý průběh projektu, sestavit jasné a přehledné grafy ze stávajících seznamů úkolů, vytyčit klíčové milníky a ujasnit si, jaké záležitosti mají prioritu. Tím, že přispívá k včasné identifikací potenciálních problémů, předchází zpožděním a zajišťuje, aby se projekty vyvíjely podle plánu.

Nová funkce také zaručuje, že případná zpoždění, která se v průběhu výstavby mohou objevit, lze snadno označit a zvýraznit pro jejich rychlé dořešení. Zároveň pokud dojde k nějakým změnám v návrhu projektu, uživatelé mohou zadané komentáře rychle přetáhnout v rámci nástroje "z místa na místo" a plán tak dle situace efektivně a snadno aktualizovat. To v podstatě znamená, že projektoví manažeři mohou v reálném čase sledovat jakékoli spontánní změny anebo vývoj realizace a nic díky tomu nezůstane bez povšimnutí.

Další zásadní výhodou je, že nástroj je kompatibilní s celou řadou populárních plánovacích softwarů. Uživatelé si tak mohou importovat různé dokumenty například z Primavera P6, Microsoft Project nebo ASTA Powerproject a dále s nimi již pracovat v rámci platformy PlanRadar.

„Úspěch jakéhokoliv projektu spočívá ve schopnosti týmu zůstat na správné cestě a neustále se zdokonalovat. Nikde to neplatí více než ve stavebnictví, kde může i sebemenší chyba vést k fatálním následkům. Na jediném projektu se podílejí stovky pracovníků, kteří jsou do něj zapojeni od fáze plánování přes výstavbu až po předání hotové budovy. To vyžaduje komplexní časový plán i jasně definované povinnosti a pravomoci všech zúčastněných. Pokud se toho nepodaří docílit, hrozí zpožďování výstavby a současně růst nákladů. Naše nová funkce se zaměřením na efektivní plánovaní je navržena přesně tak, aby takovým rizikům předcházela. Projektovým manažerům poskytuje intuitivní nástroj, pomocí kterého mohou sledovat průběh projektu a zároveň dohlížet na aktivity svých spolupracovníků,“ komentuje Ibrahim Imam, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti PlanRadar.

Sander Van de Rijdt, druhý spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti PlanRadar, doplňuje: „Sektor stavebnictví se postupně digitalizuje, a proto je zásadní, aby každá nová technologie byla přístupná a uživatelsky přívětivá pro všechny členy týmu. Právě uživatelsky komfortní rozhraní bylo základním požadavkem pro tuto novou funkci. Výsledem je, že s naší platformou může snadno a rychle pracovat prakticky kdokoliv z řad realitních profesionálů. Nástroj ‘Gantt View’ se bude i nadále zdokonalovat společně s dalšími funkcemi, které plánujeme oznámit v blízké budoucnosti. Naším cílem je podpořit segment stavebnictví v jeho rostoucí efektivitě, minimalizaci kolizí a tím pádem i vyšší ziskovosti.“

Funkce byla uvedena na trh brzy po představení integračního řešení "PlanRadar Connect", které uživatelům umožňuje bezproblémovou synchronizaci dat s jinými aplikacemi, a to bez nutnosti složitého kódování. Společnost PlanRadar získala počátkem roku od investorů (v investičním kole série B) celkem 69 milionů dolarů na další expanzi a technologický pokrok. Finanční prostředky postupně směřuje do široké škály inovací včetně nového technologického centra a specializovaného týmu pro podporu své platformy a jejího dalšího rozvoje.

 

Chcete-li se dozvědět více o nové funkci plánování PlanRadar a širší platformě, klikněte sem.