Výstavba v okolí nejstaršího pražského nádraží do centra zároveň přináší moderní design studia již zesnulé, nadále však ikonické první dámy světové architektury, Zahy Hadid. U Masaryčky tak v první fázi do poloviny roku 2023 vyrostou dvě unikátní stavby, doplněné hotelovou budovou v Hybernské ulici, jejímiž autory jsou architekti českého ateliéru Schindler Seko.

Penta zároveň prozradila další detaily výstavby první fáze projektu včetně plánované podoby nových veřejných prostranství a vizualizací zahrnujících novou podobu těsného sousedství Masarykova nádraží. To v blízkých letech projde výraznou rekonstrukcí a dočká se mimo jiné rozšíření o nová nástupiště.

Jak popisuje Miloš Kocián, Senior Leasing Manager v Penta Real Estate, slogan Masaryčka spojuje odkazuje nejen na fakt, že se jedná o důležitý železniční uzel, ale také na rozpohybování celé lokality. Masarykovo nádraží aktuálně vytváří bariéru v přirozeném pohybu lidí a v podstatě nenabízí žádné možnosti trávení volného času. To by se po dokončení nového projektu mělo zásadně změnit.

„Masaryčka se vedle prémiového kancelářského zázemí pro své budoucí nájemce a rozvoje obchodů se službami zaměří na vytvoření soustavy zcela nových veřejných prostor a funkcí, které doposud v této lokalitě neexistovaly,“ přibližuje Kocián v online rozhovoru pro CzechCrunch. Velké plány začínají u vizualizace náměstí na rohu Masarykova nádraží a ulice Na Florenci.

letecky-vychod-min

Letecký pohled na Masaryčku. Vlevo ulice Na Florenci, vlevo dole nově plánované náměstí, vpravo Hybernská ulice

Foto: Penta Real Estate

cam_01_b_crop-min

Kancelářské budovy nabídnou v prvních dvou patrech retailové a gastro prostory

Foto: Penta Real Estate

Tam je aktuálně kromě vstupů do metra parkoviště, které by se však mělo přeměnit na občansky mnohem lépe využitelný prostor. Penta čerstvě vypsala veřejnou soutěž, ze které vzejde finální podoba tohoto veřejného prostranství, jež by mělo změnit charakter na pěší zónu v podobě náměstí se zelení a vodním prvkem. Právě podíl zeleně v celé oblasti kolem Masarykova nádraží bude významně navýšen, kdy například ulici Na Florenci doplní promenáda trvale zasazených stromů do rozšířených chodníků tohoto nového městského bulváru.

Přímo ze zmiňovaného náměstí budou mít návštěvníci přístup do budovy nádraží a díky odstranění starého železničního skladu také přímo na samotná nástupiště. Rekonstrukce kolejiště ze strany Správy železnic zároveň rozšíří počet nástupišť o další dvě, ze kterých by měly v budoucnu vyjíždět rychlovlaky na plánované trati do Kladna a na Letiště Václava Havla.

Na nové náměstí pak ve směru po ulici Na Florenci navážou dvě impresivní budovy, které navrhlo studio Zahy Hadid. Vyšší z těchto staveb, nacházející se blíže k náměstí, doplní již tak bohatou sbírku věží města Prahy a přímo ze zmiňovaného náměstí nabídne přístup do dvoupodlažního obchodního prostoru originální dispozice.

„Ano, přiznávám. Vedle probíhajících jednání o pronájmech se zvučnými jmény nejen z oblasti gastronomie si do tohoto exkluzivního prostoru přejeme všem velmi známé jablko,“ prozrazuje s úsměvem Kocián s odkazem na technologického giganta.

Obě budovy po celé své délce mají potenciál pro dvě patra obchodů, služeb a gastronomických podniků. Přibližně v polovině mezi stavbami vznikne piazzetta, kterou obklopí velká dvoupodlažní restaurace známého provozovatele, na druhé straně se pak bude nacházet dvoupodlažní koncept food haly inspirovaný populárním Manifestem nacházejícím se jen pár set metrů pěšky odsud.

penta_zaha_cam03_naflorenci-min

Pohled z ulice Na Florenci. Vlevo existující stavba Florentinum, vpravo plánovaná piazzetta, kterou obklopí restaurace a food hala

Foto: Penta Real Estate

„Koncepce a atmosféra Manifesta se nám zalíbila natolik, že na ni v Masaryčce chceme navázat. Food halu chceme zároveň koncipovat jako multifukční prostor, který bude samozřejmě zpřístupněn všem. Vedle rozmanitosti gastra nabídne možnost pravidelně pořádat umělecké instalace a vernisáže, příležitost pro prezentaci současného českého a mezinárodního umění pod odborným kurátorským vedením a podobně vytvoří prostředí pro další různorodá společenská setkání,“ doplňuje Kocián.

Takový multifunkční prostor bude podle Penty fungovat podobně jako populární holešovický Vnitroblock a podobná místa, kde se organizují fashion či design markety. Díky pobytovému schodišti umožní také konání přednášek nebo workshopů.

„Tím naplníme další význam sloganu Masaryčka spojuje. Prostor veřejného charakteru přitáhne lidi z různých oborů a profesí, od umění až po vědu. Propojíme lidi všech věkových kategorii i sociálního nebo kulturního původu,“ predikuje Michaela Panošová, Leasing Manager Penta Real Estate.

penta_masarycka_retail-prezentace_cam04_letecka-min

Letecký pohled na Masaryčku společně s plánovaným přestřešením nástupišť. Vlevo hore Opletalova ulice, vpravo ulice Na Florenci

Foto: Penta Real Estate

Dalším výrazným prvkem nových budov mají být střešní terasy, kterými Penta reaguje na jejich popularitu například na střeše Lucerny, Veletržního paláce nebo Domě Radost na Žižkově. První ze dvou komunitních teras se má nacházet na nejvyšší věži směřující na Staré Město a díky výšce na úrovni 30 metrů nabídne nevšední výhledy. Druhá zelená terasa se bude nacházet na vedlejší budově blíže k Florenci.

Obě střechy jsou koncipovány jako komunitní pobytové plochy, které budou moct využívat všichni nájemci Masaryčky. Snahou Penty však je zpřístupnit část teras také pro veřejnost. Aktuálně proto v projektu řeší otázky bezpečnostního a technického řešení.

Ulice Na Florenci obléhající Masarykovo nádraží ze severní strany z historického hlediska nikdy nebyla bulvárem, ale spíš slepým ramenem končícím u magistrály, dříve u městských hradeb. To chce Penta s novou podobou Masaryčky změnit právě díky novým obchodům, ale také zahrádkám restaurací a dalším službám přístupným široké veřejnosti.

Ulice do budoucna navíc propojí Karlín se Starým Městem, přičemž díky plánovanému přestřešení nástupišť nádraží vznikne přirozená spojnice směrem od Florence přes Opletalovu ulici na Hlavní nádraží a také přes křižovatku U Bulhara na spodní Žižkov. Samotné přestřešení bude mít parkový charakter, ve kterém návštěvníci získají například možnost venčit psy nebo také cvičit jógu.

penta_zaha_cam02_nadrazni-min

Plánované přestřešení nástupišť Masarykova nádraží bude mít parkový charakter

Foto: Penta Real Estate

penta-marketing-zapad-min

Ptačí pohled na přestřešení nástupišť Masarykova nádraží

Foto: Penta Real Estate

Na opačné straně nádraží v Hybernské ulici pak vznikne třetí budova první fáze Masaryčky, za jejímž návrhem stojí zmíněné tuzemské studio Schindler Seko Architekti. Půjde o hotel známého německého řetězce Motel One s kapacitou 380 pokojů, jenž bude sloužit kromě cestujícím za prací i turistům a doplní tak multifunkčnost celého projektu. Přímo přes hotel a jeho atrium povede průchod od křižovatky U Bulhara na přestřešení nástupišť.

Zbylé dvě budovy budou kromě retailu a gastra následně sloužit jako prémiové kanceláře, podobně jako tomu je například v nedalekém projektu Penty Churchill, nacházejícím se nad Hlavním nádražím. Ten developerské společnosti rovněž slouží jako testovací místo pro vlastní koncept kanceláří coworkingového typu BASE, jenž je na trhu žádaným produktem a jeho další pobočka se dá očekávat i v nové Masaryčce.

I tyto aktivity podle Penty pomohou naplnit další z významů sloganu Masaryčka spojuje. Díky různorodým firmám a startupům podpoří probíhající trend, kdy Praha 1 přestává být jen sídlem právních kanceláří, bank nebo konzultantů, kteří kancelářským prostorům v této městské části dlouhodobě dominují.

 

„Celý projekt může díky dobrému vibu přilákat řadu zajímavých firem, které jsou úspěšné, hledají tu nejlepší kvalitu a přitom se neřadí mezi tradiční nájemce centra Prahy. Díky rostoucí konkurenci mezi firmami o ty nejlepší talenty jim výborné kancelářské prostředí může pomoci získat významnou konkurenční výhodu. Když společnosti chtějí nejlepší lidi, musí jim vedle zajímavého platu nabídnout i to nejlepší pracovní prostředí,“ vysvětluje Kocián.

„V neposlední řadě je důležitý i HR aspekt, kdy v řadě jiných dynamicky rostoucích pražských lokalitách, jako je Karlín, Pankrác, Anděl, Holešovice, došlo k sestěhování společností s podobnou povahou podnikání a nyní dochází k intenzivnímu souboji o tu nejkvalitnější pracovní sílu. Pak je Masaryčka chytrým řešením,“ doplňuje manažer Penta Real Estate.

Na prémiovou kvalitu prostor jsou navázány i další aspekty stavby, a to zejména v oblasti ekologie a udržitelnosti. Penta projekt staví na nejvyšší stupeň americké certifikace Leed Platinum.

final

Miloš Kocián, Senior Leasing Manager, a Michaela Panošová, Leasing Manager ze společnosti Penta Real Estate

Foto: Penta Real Estate

Masaryčku pak doplní i kompletní zázemí pro cyklisty, včetně dostatku háků na kola a další standardní vybavení pro sportovce jako sprchy a toalety. „Navazujeme na dlouhodobou snahu města, aby se v centru eliminovala zátěž automobilovou dopravou a lidé byli motivováni využívat jiné alternativní a šetrné způsoby,“ popisuje Panošová.

Z časového hlediska se Masaryčka a samotné nádraží dočkají nové finální podoby v rámci několika fází. Do konce prvního kvartálu příštího roku by měla Penta získat stavební povolení a podle Kociána s výstavbou začne hned na jaře příštího roku.

Prvními důležitými milníky pro Masaryčku jsou dokončení dvou kancelářských budov v polovině roku 2023 a hotelu přibližně v prvním kvartálu roku 2024. Druhým zásadním momentem pak bude zastřešení nástupišť nádraží a propojení Opletalové ulice s Florencí, které je očekávané v letech 2025 a 2026. Následné vlakové propojení Masarykova nádraží s Letištěm Václava Havla je dle Správy železnic plánováno na rok 2028.

„Jde o tři momenty, které zásadně ovlivní život v celé lokalitě kolem Masaryčky z pohledu postupného nárůstu lidí i změny jejich skladby. Aktuálně jsou to hlavně tuzemští občané dojíždějící do Prahy za prací a studiem, s dalším rozvojem projektu a dopravní infrastruktury půjde také o návštěvníky s mezinárodní příslušností a o turisty obdivující moderní architekturu,“ doplňuje Panošová.

Zdroj:// Czech Crunch