Hybridní model práce se začal původně používat k postupnému usnadnění návratu pracovníků do kanceláře, ale jeho popularita dále stoupá – stále více firem zvažuje, že jej zavede natrvalo, anebo to už udělaly. „Díky tomu firmám stačí méně míst v klasických kancelářích, ale potřebují víc zasedacích místností, protože do práce se chodí především kvůli schůzkám. Častěji se využívá koncept hot-deskingu, protože není nutné rezervovat pro každého vlastní místo, když ho využije třeba jen dva dny v týdnu. Vznikla ale otázka, jak plánovat kapacity kanceláří a jak měřit jejich obsazenost,“ říká Dominik Soukup, odborník na bezdrátové sítě ze společnosti Cisco.

Bezdrátová síť měří obsazenost kanceláří i kvalitu vzduchu

Netradiční řešení problémů s kapacitou kanceláří nabídly firemní Wi-Fi sítě. Ty totiž umí zjišťovat počet připojených zařízení v daném místě během dne a odvodit tak počet přítomných lidí. Lze tak zjistit, kdy je přeplněno, nebo je naopak kapacita nevyužitá. Podle těchto dat se dá plánovat kapacita kanceláří a termíny schůzek v zasedacích místnostech, stejně jako třeba další investice do jejich rozšiřování.

Data ze sítě se sbíhají v aplikaci DNA Spaces, která je zobrazuje v přehledných dashboardech. Další kouzla pak firemní Wi-Fi zvládne, když se propojí s dalšími technologiemi, vysvětluje expert Cisco: „Do DNA Spaces je možné propojit data z bezpečnostních kamer, které umí spočítat objekty pohybující se v různých prostorách. Tím se ještě zpřesní statistika přítomných osob. Při propojení videokonferenčního zařízení Cisco Webex pak můžete monitorovat i kvalitu vzduchu v jednotlivých zasedacích místnostech a třeba zvýšit výkon vzduchotechniky, když je po velké schůzce vydýcháno. Takové senzory jsou zabudovány i v nových přístupových bodech Cisco pro Wi-Fi 6E,“ popisuje Dominik Soukup. A do celého ekosystému lze připojit i další senzory jiných dodavatelů.

Pro bezpečnější prostory a efektivnější fungování

„Řada firem po pandemii definovala vlastní pravidla, kolik může být lidí v jednom společném prostoru, aby snižovaly zdravotní rizika. DNA Spaces umožňuje tato pravidla hlídat, ale nabízí i další benefity, které firmám snižují náklady na kanceláře. Třeba úklid prostor můžete plánovat podle získaných statistik – pokud je v pátek v kanceláři minimum lidí, není potřeba taková kapacita na úklid. Podobně je to se spotřebou elektřiny na klimatizaci nebo na osvětlení společných prostor. Každá taková položka v sobě nese potenciál finančních úspor,“ říká Dominik Soukup. Získaná data je také možné využít ve firemní aplikaci pro plánování hot-deskingu, která třeba zaměstnanci doporučí pro práci v kanceláři termín, kdy bude volněji.

Cisco nabízí praktickou zkoušku

Společnost Cisco firmám aktuálně nabízí možnost zapojit se do pilotního testování programu Smart Workspaces. Mohou si tak prakticky vyzkoušet, jak optimalizace firemních prostor funguje, jaká data mohou získávat a jak s nimi dál efektivně naložit. „Zapojit se do programu je poměrně snadné, protože české firmy už většinou mají potřebnou infrastrukturu a nebudou zapotřebí další investice. Každý si tak může vyzkoušet, jak ze svých kanceláří udělat chytré prostory, kde funguje hybridní práce efektivně,“ uzavírá Dominik Soukup.

Cisco DNA Spaces přehledně zobrazuje informace o obsazenosti kanceláří nebo třeba kvalitě vzduchu.

Cisco DNA Spaces přehledně zobrazuje informace o obsazenosti kanceláří nebo třeba kvalitě vzduchu.