Druhé čtvrtletí 2022 bylo úspěšnější než předchozí kvartál z hlediska počtu uzavřených transakcí (13 vs 9). Průměrná velikost transakce jen mírně přesáhla 19 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 41 %, a při srovnání s průměrem za posledních 12 čtvrtletí, kdy průměrná hodnota byla 45 milionů eur, pokles o 59 %. Po dvou čtvrtletích, kdy větší část objemu investic zůstala na pražském trhu, směřovala ve druhém čtvrtletí 2022 většina (69 %) investic do regionů. Transakce zprostředkovaná společností Savills, týkající se 18 nemovitostí v České republice a Maďarsku, které koupila firma Adventum, dopomohla maloobchodním nemovitostem k pomyslné první příčce s podílem 33 % celkového objemu uzavřených transakcí. Následují kancelářské nemovitosti s podílem 31 %, které tak potvrzují stálý nárůst z předchozích období. Průmyslové nemovitosti se podílely na transakcích 27 %.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Na celkovém objemu transakcí se podíleli především domácí investoři, kteří získali nemovitosti v hodnotě více než 607 milionů eur (53 % celkového objemu), následováni evropskými investory (36 %)."

Tuzemští investoři se v tomto čtvrtletí podíleli na 11 ze 13 transakcí. Podíl domácího kapitálu se na celkovém objemu investic ve druhém čtvrtletí zvýšil na 68 % a výrazně tak přesáhl průměr za předchozích 12 čtvrtletí, kdy činil 48 %.

Nálada investorů reagující na bezrizikovou míru výnosnosti způsobuje, že se začínají zvyšovat výnosové míry u všech typů komerčních nemovitostí. U prvotřídních kanceláří došlo ve druhém čtvrtletí 2022 ke zvýšení yieldu (výnosnosti) o 50 bps na průměrnou hodnotu 4,50 %. V průmyslovém a rezidenčním segmentu se výnosnost aktiv posunula o 25 bps výše na úroveň 4,25 %. Stejný nárůst můžeme sledovat i v oblasti maloobchodních nemovitostí. Na trhu již delší dobu neproběhla referenční transakce, ale odhadované výnosy u nejúspěšnějších nákupních center v Praze se pohybují kolem 6,00 % a u prémiových obchodních jednotek kolem 4,75 %.

Vojtěch Wolf, investment analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Celkový objem investic v roce 2022 pravděpodobně nepřekročí hodnotu 2 miliard eur a výnosové míry se do konce roku ještě zvýší a to napříč všemi sektory. Největšímu riziku může čelit maloobchodní segment, neboť domácnosti pocítí zásah do reálných disponibilních příjmů způsobený inflací, což negativně ovlivní jejich spotřební chování.“