Brno 

V druhé polovině roku 2021 byla v Brně dokončena kancelářská budova Rašínova 4   Nejvíce realizované poptávky po brněnských kancelářích bylo ze sektoru poradenských služeb  Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně mírně vzrostla na necelých 12 % 

Nabídka kancelářských prostor v Brně 

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci druhého pololetí roku 2021 celkem 637 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 73 % celkové plochy, zbylých 27 % tvořily kanceláře třídy B. 

V druhé polovině roku byla v Brně dokončena pouze rekonstrukce kancelářské budovy Rašínova 4 o velikosti
1 500 m2.

Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 66 600 m2, z nichž největší jsou:

Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)   Brno Business Park E (12 000 m2)   Šumavská Tower A (11 600 m2)  Centrum Šumavská II (10 300 m2) 

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 47 % mělo být dokončeno v roce 2022. 

Realizovaná poptávka v Brně 

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve druhém pololetí roku 2021 dosáhla 38 100 m2, což představuje nárůst o 57 % v porovnání s předchozím pololetím a o 50 % při meziročním srovnání. Největší podíl (23 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru poradenských služeb. 

Největší transakcí druhé poloviny roku 2021 byla renegociace společnosti PPG Industries Czech Republic v budově Spielberk Office Centre IQ (4 970 m2), následovaná renegociací společností CB&I v budově Spielberg Office Centre IQ (4 920 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem společnosti ze sektoru stavebnictví a přepravy v Areálu Slatina Green Building II (3 790 m2), následovaný novým nájmem společnosti Seznam v projektu Campus Science Park C (3 700 m2). 

Neobsazenost kanceláří v Brně 

Celkem 75 500 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci druhého pololetí roku 2021 volných. Míra neobsazenosti se mírně zvýšila na 11,8 %, což představuje nárůst o 50 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.  

Nájemné 

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně ve druhé polovině roku 2021 se drželo v rozmezí 15,00 – 16,00 eur za m2 na měsíc. 

Ostrava 

V Ostravě je ve výstavbě téměř 21 tisíc m2 kancelářských ploch   Neobsazenost ostravských kanceláří opět mírně poklesla 

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě 

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na konci druhého pololetí roku 2021 celkem
219 100 m2. Kancelářské plochy třídy A představovaly 74 % celkové plochy a zbývajících 26 % tvořily kanceláře třídy B.   

Během druhého pololetí 2021 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt Organica s celkovou výměrou 20 600 m2 kancelářské plochy s plánovaným dokončením v roce 2023.  

Realizovaná poptávka v Ostravě 

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla ve druhém pololetí roku 2021 celkem 1 600 m2, což představuje propad
o 91 % v porovnání s prvním pololetím 2021, a zůstala stabilní při meziročním srovnání.  

Neobsazenost kanceláří v Ostravě 

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí roku 2021 evidováno 13 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti klesla oproti jeho prvnímu pololetí 2021 o 56 bazických bodů na úroveň 5,9 %. 

Nájemné 

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě ve druhém pololetí roku 2021 mírně navýšilo na úroveň 12,50 – 13,00 eur za m2 na měsíc. 

Regionlal Research Forum 

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank – v roce 2021 provedli reklasifikaci všech nemovitostí, které jsou v současné době zařazeny do celkové výměry brněnských moderních kanceláří, tak aby hodnocená kritéria lépe odrážela moderní trendy v oblasti nemovitostí a developmentu. Počínaje prvním čtvrtletím roku 2021, se členové Regional Research Fora dále rozhodli monitorovat trh na kvartální bázi. 

Minimální požadavky pro zařazení do celkové výměry moderních kanceláří třídy A nebo třídy B zahrnují: 

Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990  Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2  Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem 

Při hodnocení kvality nemovitosti jsou zahrnuty následující hlavní kategorie se stručným popisem: 

Technické specifikace – jak dobře je nemovitost postavena a vybavena.  Smart technologie – efektivita budovy, jaké smart technologie používají a jaké nadstandardní vybavení budovy nabízejí  Lokalita – dostupnost, služby a občanská vybavenost v blízkosti nemovitosti  Servis a zabezpečení – jakým způsobem je budova bezpečna a spravována  Parkování – parkovací poměry s různými požadavky na budovy v centru města, ve vnitřním městě a ve vnějším městě  Stáří budovy – dokončení budovy nebo poslední rekonstrukce  Subjektivní hodnocení – subjektivní hodnocení členů Regional Research Fora. 

Každé z kritérií má podkategorie, které umožňují bodování, což vede ke konečnému skóre nemovitosti. Maximální hodnoty každé kategorie jsou následující: 

Kategorie Podíl na celkovém hodnocení Technické specifikace 41 % Smart technologie 18 % Lokalita 9 % Servis a zabezpečení 9 % Věk budovy 8 % Parkování 8 % Subjektivní hodnocení % 

Příloha 

 Definice: 

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny. Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období. Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podpronájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje. Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře. Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné. Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje. 

Definice 

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m². 

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období. 

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A. 

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B. 

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje. 

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby. 

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře. 

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.