První fáze, která právě začíná, zahrnuje výstavbu budovy s pronajímatelnou plochou téměř 28 000m2. Developer také investuje do výstavby podzemních podlaží pro další fázi.

„Stavbou projektu Port7 se vracíme do Holešovic, kde jsme před třemi lety dokončili kancelářskou budovu Visionary. Věříme v toto umístění dlouhodobě a sázíme na jeho potenciál. Velmi si vážíme spolupráce radnice, která tento vývoj podporuje. V rámci projektu Port7 vytvoříme nejen kvalitní kancelářské prostory, obchody a služby, ale také dvouhektarový veřejný prostor plný zeleně, promenádu ​​podél řeky, příjemné posezení a řadu sportovních hřišť. Nové nábřeží upoutá pozornost jak našich budoucích nájemců, tak obyvatel Holešovic a dalších okresů,“ říká Martin Machů, projektový manažer Skanska.

"Považujeme brownfield mezi řekou a vlakovým nádražím za poměrně náročný, ale s podobnými projekty máme řadu zkušeností. Do našeho portfolia bude přidána další udržitelná budova a děláme vše pro to, aby budova měla minimální dopad na okolí. Výslovně platí, že budujeme prostředí, ve kterém bychom sami chtěli žít,“ říká prezident Skanska pro střední Evropu Michal Jurka.

Port7 stoupá poblíž vlakového nádraží Holešovice, které je významným uzlem městské, příměstské a mezinárodní dopravy. Největší budova E, která také tvoří páteřní osu projektu s téměř 28 000 m2 prostoru, bude stoupat přímo podél železničních tratí. Na to budou navazovat dvě budovy, A (4 200 m2) a D (3 700 m2) obrácené k řece Vltavě.

Mezi budovami bude náměstí Port7, které je koncipováno jako servisní středisko. Nájemníci a návštěvníci Port7 zde najdou kavárny, bistra, kadeřnické salony, fitness centrum, obchod s potravinami a lékárnu. Součástí projektu Port7 je také nový veřejný prostor. Na ploše 2 hektarů vybuduje Skanska nový veřejný park s promenádou, lavičkami, cyklostezkou a různými sportovními hřišti. Na břehu Vltavy vznikne přístav pro malé čluny a plavidla.

Port7 je navržen jako udržitelná budova, která chrání a pomáhá životnímu prostředí jak během výstavby, tak při následném provozu, a účinně snižuje např. spotřebu energie a pitné vody (až o 50%). V rámci přípravných a výkopových prací na projektu Port7 bude vyčištěn celý velký brownfield a odstraněna původní ekologická zátěž. V rámci projektu bude zachycena dešťová voda a použita k zalévání vegetace.

Rovněž budou podporovány alternativní dopravní prostředky. Podzemní parkoviště bude obsahovat rozsáhlé cyklistické zařízení pro cyklisty. V jednání jsou také nabíjecí stanice pro e-auta a e-kola. Port7 usiluje o nejvyšší mezinárodní certifikaci prostředí, LEED Platinum pro Shell & Core ve své nejnovější verzi 4 (4.1). Port7 je navíc navržen a vyroben tak, aby splňoval kritéria mezinárodního certifikátu WELL, který hodnotí interní prostory z pohledu uživatele.

 

Zdroj:// Property Forum