Vzhledem k tomu, že ve druhém čtvrtletí nebyla zahájena výstavba žádného nového projektu, plocha rozestavěných kanceláří se snížila o dokončené budovy na 167 300 m2. Celkový roční objem nové výstavby by se měl pro rok 2021  pohybovat na úrovni 69 300 m2, což bude nejníže od roku 2016.

Nejrozsáhlejší výstavba probíhala ve druhém čtvrtletí na území Prahy 1, a to díky zahájení stavby projektu Masaryčka v prvním čtvrtletí roku 2021.

Savills – Dokončená výstavba a míra neobsazenosti

Celková nájemní aktivita, složená z nových závazků i renegociací, dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2021 úrovně 89 300 m². Přestože úroveň hrubé poptávky je téměř totožná s aktivitou evidovanou v předchozím čtvrtletí, kdy činila 90 200 m², a je o 27 % pod čtvrtletním průměrem* před příchodem pandemie, meziročně se nájemní aktivita ve druhém čtvrtletí zvýšila o 14 %. V pololetní srovnání, celková nájemní aktivita v první polovině roku 2021 činila 179 500 m², což odpovídalo meziročnímu nárůstu o 21 %, avšak ve srovnání s druhým pololetím 2020 došlo k poklesu o 3 %. I tak lze sledovat pomalý návrat na úroveň před pandemií.

Čistá realizovaná poptávka mírně vzrostla, ale stále nedosáhla před pandemických hodnot. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 činila 49 100 m², což představovalo meziroční nárůst o 11 %. Její kumulativní objem za prvních šest měsíců roku 2021 dosáhl 94 300 m², což je stále o 3 000 m² méně než v první polovině loňského roku. Meziročně se čistá nájemní aktivita snížila o 3 %, ale oproti druhému pololetí 2020 vzrostla o 34 %.

Savills – Volné prostory a nájemní aktivita

Podíl renegociací na celkové nájemní aktivitě nadále klesal a ve druhém čtvrtletí 2021 činil 33 000 m², tj. 37 % celkového objemu transakcí. Podíl podnájmů na celkové poptávce se zvýšil ze 4 % v prvním čtvrtletí 2021 na 8 % ve druhém čtvrtletí, což odpovídalo 7 100 m2.

Neobsazenost kancelářských ploch

Míra neobsazenosti se od konce roku 2020 zvyšuje a v druhém čtvrtletí 2021 dosáhla 7,80 %. To představovalo meziroční nárůst o 170 bps. Míra neobsazenosti tak dosáhla své nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky, tedy od druhého čtvrtletí roku 2017. Převedeno na metry čtvereční, na konci druhého čtvrtletí 2021 bylo v Praze k dispozici 291 400 m² kancelářských ploch k okamžitému pronájmu.

Prostory nabízené k podnájmu činily 65 000 m², což představuje 14% meziroční pokles. Přičteme-li tyto prostory k oficiálně evidovaným volným plochám, pražská míra neobsazenosti by stoupla na 9,55 % a byla by tak nejvyšší od konce roku 2016.

Největší objem volných prostor se ve druhém čtvrtletí 2021 nacházel na území Prahy 4, kde neobsazené plochy čítaly 70 900 m². Vzhledem k velikosti tohoto kancelářského trhu však lokální míra neobsazenosti nepřekročila 7,30 % a stále se pohybovala 50 bps pod městským průměrem. Nejvyšší podíl nepronajatých kanceláří byl evidován na Praze 5, míra neobsazenosti zde dosáhla 9,00 % (57 300 m2). Naopak, nejvyšší obsazeností se vyznačovala Praha 2, kde se nacházelo 5 900 m² dostupných ploch a míra neobsazenosti zde klesla na 4,40 %, z 6,20 % v prvním čtvrtletí.

Pavel Novák, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských prostor, Savills ČR a SR, říká: “Za předpokladu pozitivního vývoje pandemické situace očekáváme, že druhá polovina roku bude ve znamení oživení trhu s kancelářskými prostory, a to i z pohledu větších firem, které doposud vyčkávaly. Aktuálně již registrujeme nárůst poptávky, která může souviset i s odloženou potřebou z první poloviny letošního roku. Nůžky se rozevírají i mezi pražskými lokalitami. V některých (mikro-)lokalitách je obtížné najít kanceláře i nyní, poptávka převyšuje nabídku a v budoucnu zde může dojít k určitému přehřátí, např. v Karlíně. Více okrajové lokality však zůstávají upozaděny a nájemné v nich stagnuje nebo někde i mírně klesá.”