Povinná práce z domova

Aby se zabránilo globálnímu šíření nového koronaviru, vlády doporučily společnostem, aby zaměstnancům umožnily pracovat z domova, kde je to možné. Společnosti zjistily, že týmy mohou účinně fungovat, aniž by se lidé museli setkávat tváří v tvář. Facebook a další společnosti budou i nadále umožňovat lidem pracovat na dálku, a to i po ústupu nejpřísnějších opatření. Twitter okamžitě oznámil, že zaměstnanci mohou pracovat odkudkoli navždy.

Barclays, Morgan Stanley a další korporace přehodnocují, zda potřebují kanceláře, aby fungovaly ve stejném rozsahu jako dříve.

Klíčovou otázkou pro investory nemovitostí a samotné společnosti je, zda tyto zdánlivě pozitivní výsledky dočasných opatření povedou k postupné změně chování a strukturálnímu poklesu poptávky po kancelářích.

Existují změny, kterým se nelze vyhnout

Vzhledem k přechodu na hybridní způsob práce je zřejmé, že bude nutné upravit kanceláře a provést změny v jejich fungování. Společnosti se snaží vyhovět potřebám svých zaměstnanců.

"Během izolace v první vlně opatření jsme se naučili pracovat hybridně. Protože osobní kontakt je pro nás nezbytný, věděli jsme, že musíme kanceláře udržovat vpřed a přizpůsobovat je novému způsobu práce. Zaměstnanci si nyní mohou svobodně vybrat, zda pracují z domova, z otevřeného prostoru, z uzavřené kanceláře nebo z našeho coworkingového prostoru."

- Martina Šotolová, HR & office manager ve společnosti Sodexo Pass—

Úspory versus produktivita

Společnosti jsou vysoce motivovány ke snižování nákladů na pronájem a provozování kanceláří. Zaměstnanci mají prospěch z toho, že tráví méně času dojížděním a mají více času doma. Méně pohybu lidí má pozitivní dopad na dopravu ve městech a na životní prostředí. Pokud je však práce na dálku tak zjevnou výhodou, proč ji společnosti nepropagovaly před pandemií? Technologie jako e-mail nebo videokonference jsou tu s námi již dlouho.

Odpovědí může být strach z poklesu produktivity zaměstnanců, ale zejména předchozí rezistence ke změnám. Zaměstnanci nanejvýš požadují, aby pracovali na dálku dvakrát nebo třikrát týdně.

- Jana Špačková, konzultantka flexibilní práce z Flexjobs -

Je těžké udržet kulturu, když jsou všichni doma sami. Obrázek s laskavým svolením: Jason Tharsiman

Využití kanceláře

Produktivita a snaha o zachování podnikové kultury jsou tedy pravděpodobně jedním z hlavních důvodů, proč se organizace mohou bránit práci na dálku. Studie z roku 2019 s názvem State Of Remote Work naznačuje, že lidé, kteří pracují převážně z domova, se mohou cítit izolovaní a demotivovaní. Potvrzuje to průzkum Sazky z března 2020, který zjistil, že až 40% zaměstnancům chybí pravidelný kontakt s kolegy a 26% je při práci z domova rušeno dětmi nebo jinou rodinou. Je proto důležité nabídnout zaměstnancům oba způsoby práce.

"Každému, kdo pracoval z domova, chyběl lidský kontakt. To, co dlouhodobě propagujeme, se potvrdilo. Kanceláře by měly být koncipovány jako ústředí, jako místa, kde prosperuje firemní kultura a kde se sdílí know-how."

- Apolena Weissová, konzultantka pracoviště CAPEXUS, na hybridní konferenci  The Future of Working (Together) From Anywhere. -

Nevýhody práce z domova

Dalším problémem je absence fyzické hranice mezi prací a domovem. Paradoxně někteří lidé nakonec pracují přesčas a je pro ně těžké najít rovnováhu mezi prací a zábavou. Práce z domova také připravuje zaměstnance o výhody, od firemních snídaní až po lekce cizích jazyků a bezplatné tělocvičny.

Kromě platů jsou tyto výhody již dlouho způsobem, jak přilákat talentované lidi. Proto do nich společnosti v posledních letech tolik investovaly.

A konečně, práce na dálku přichází také se sadou skrytých problémů. Zaměstnavatel by měl v pracovní smlouvě určit, jak je práce přidělována a odevzdávána, jak se zaznamenává pracovní doba a jak se vyplácejí náklady na služby spojené s výkonem práce a další náhrady.

"Na straně nájemců očekáváme zvýšenou poptávku po flexibilních kancelářích. I když se počet lidí přítomných v kanceláři může kdykoli snížit, zůstává potřeba setkávat se s kolegy nebo obchodními partnery."

- Erika Bohatá, architektka CAPEXUS -

Je příliš brzy na vyvozování závěrů

Možná se firmám osvědčila práce na dálku. Skutečnou otázkou však je, jaké účinky bude mít z dlouhodobého hlediska práce z domova, například na loajalitu zaměstnanců a s tím spojené riziko vyšší fluktuace zaměstnanců. Dějiny mohou také poskytovat lekce. Budou společnosti dodržovat příslib neomezené práce na dálku a nedělají například 180, jako to udělala IBM před několika lety? Několik měsíců práce z domova nám neposkytne odpověď.