Hodnocení WELL Health-Safety Rating je navrženo tak, aby vlastníkům a provozovatelům velkých i malých firem umožnilo podniknout kroky pro zajištění zdraví a bezpečí svých zaměstnanců, návštěvníků a obchodních partnerů. Napomáhá tak k lepšímu a bezpečnějšímu prostředí pro návrat do kanceláří po pandemii, a to nejen pro samotné uživatele daných prostor, ale i pro širší komunitu.

Arcadis se snaží jít příkladem a ukázat správnou cestu ostatním prostřednictvím vzdělávání, získávání know-how a zkoušení průkopnických technik k dosažení různých kritérií všech nejmodernějších standardů dostupných na trhu. Po přečtení kritérií WELL Health-Safety Rating jsme jako tým došli k závěru, že většina aspektů jednotlivých kritérií je v našich prostorách již implementována, přičemž zakomponování zbývajících nám dávalo smysl. Některá kritéria nám poskytla novou perspektivu k maximalizaci pohody a ochrany našich zaměstnanců v tomto náročném období. Mimoto nám dala příležitost k implementaci nových a současně zlepšení již zavedených opatření, která přispívají k celkové pohodě v pracovním prostředí,“ sdělila Silvie Figurová, Sustainability Consultant společnosti Arcadis Czech Republic.

Hodnocení WELL Health-Safety Rating vzniklo v reakci na koronavirovou pandemiii a rozšiřuje hodnocení interiérů budov WELL o zdravotní a bezpečnostní aspekty. Pro nájemce a správce budov slouží jako vodítko, jak vytvořit bezpečné a zdraví chránící pracovní prostředí, a pro lidi, kteří se v takových prostorách pohybují, je nejvyšší možnou garancí kvality prostředí. Chtěli jsme jít příkladem a nechali jsme naši kancelář jako vůbec první v kontinentální Evropě s úspěchem otestovat,“ říká Pavel Čermák, ředitel společnosti Arcadis Czech Republic.

 

Arcadis - Bredovský dvůr

                                                                                 Arcadis - Bredovský dvůr

 

V rámci procesu WELL Health-Safety Rating jsme zavedli následující opatření:

Kancelářské prostory a vybavení:

Instrukce pro řádné mytí rukou jsou umístěny ve všech relevantních prostorách (toalety, kuchyňky atp.). Ve všech těchto prostorách jsou k dispozici antibakteriální mýdla a papírové utěrky. Snížení kontaktních dotykových míst na minimum. Nekuřácké prostředí bylo zajištěno nejen v našich kancelářích, ale i v prostorách budovy jako celku, včetně prostor v blízkosti přívodů čerstvého vzduchu, vchodů a otevíravých oken.

Interní směrnice byly upraveny tak, aby splnily přísnější požadavky na zdraví a bezpečnost našich kolegů

Úklid se provádí jen ekologicky nezávadnými čistícími prostředky. Stávající Plán kontinuity podnikání a Směrnice BOZP a krizového managementu byly upraveny tak, aby zahrnovaly aspekty plynoucí z aktuální situace v době pandemie koronaviru. Nově byl vytvořen plán pro bezpečný návrat do kanceláře. Pro zachování duševního zdraví a celkové pohody zaměstnanců byl zaveden nový program.

Odborníci z našich řad provedli v úzké spolupráci s majitelem objektu rozsáhlý technický audit vzduchotechnických a zdravotechnických zařízení a rozvodů. Výsledkem auditu byla implementace následujících změn:

Výměna filtrů ve vzduchotechnických jednotkách k zachycení 65 – 90 % částic nesoucích virus SARS-CoV-2 Změna časových režimů vzduchotechnických jednotek vedoucí ke snížení potenciální kontaminace na minimum.

Technický audit rozvodů vzduchotechniky v prostorách Zeleného týmu ukázal, že distribuce čerstvého vzduchu významně snižuje riziko vzájemné kontaminace.

„Systém vzduchotechniky navrhoval náš tým s cílem zajistit maximální tepelný komfort a bylo velmi příjemné zjištění, že tento systém zvyšuje i ochranu lidí v open space kancelářích,“ dodává Lenka Matějíčková, Head of Sustainability ve společnosti Arcadis Czech Republic.

Měření parametrů kvality vzduchu prokázalo vynikající výsledky.

                         Parametry vnitřního vzduchu 9.10.2020

                               Parametry vnitřního vzduchu 15.10.2020

Testy na chemickou a biologickou kvalitu vody provedené prostřednictvím ALS Czech Republic s. r. o. potvrdily velmi vysokou kvalitu pitné vody dodávané do budovy.

Gratulujeme našemu dlouholetému nájemci Arcadis Czech Republic k získání prestižního ohodnocení kvality prostředí v kanceláři a jsme rádi, že jsme mohli přispět k dosažení tohoto úspěchu. Správa a majitel budovy Bredovský dvůr dbali na doporučení odborníků z Arcadisu po provedeném auditu a díky implementaci prvků do vzduchotechnického systému jsme dosáhli zlepšení kvality vzduchu přiváděného do budovy. Věříme, že vylepšení ocení i ostatní nájemci Bredovského Dvora,“ hodnotí Jana Kučerová, Property Manager za Euramco Asset Czech.

Gratulujeme společnosti Arcadis k získání ohodnocení WELL Health-Safety Rating pro její pražské kanceláře a k příkladnému upřednostňování zdraví a bezpečnosti jejich zaměstnanců v době pandemie“ sděluje prezidentka a ředitelka mezinárodního WELL Building Institute Rachel Gutterová, a dodává, „Arcadis zavedl důležitá provozní opatření podložená vědeckými poznatky, která dodávájí zaměstnancům důvěru v pracovní prostředí a umožňují plné soustředění na práci.

Získáním ověřeného posudku WELL Health-Safety Rating uděleného nezávislou třetí stranou společnost Arcadis dokázala, že je dobrým zaměstnavatelem, který si cení svých zaměstnanců a klade důraz na jejich zdraví a pohodu, a že patří ke špičce v oboru udržitelnosti staveb.

O WELL Health-Safety Rating

Hodnocení WELL Health-Safety Rating podporuje vlastníky a provozovatele budov při nezbytných krocích k upřednostňování zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, návštěvníků a obchodních partnerů a je pod kontrolou třetí nezávislé strany, která ověřuje dokumentaci a zajišťuje integritu celého procesu.

Využívá poznatky získané od pracovní skupiny IWBI zabývající se COVID-19, dále pak pokyny k zabránění šíření COVID-19 a dalších respiračních infekcí vypracovanými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), globálních center pro kontrolu a prevenci nemocí a agentur pro řízení mimořádných událostí.

Kromě toho čerpá z podkladů uznávaných sdružení pro tvorbu norem, jako jsou ASTM International a ASHRAE, předních akademických a výzkumných institucí. Hodnocení vychází ze základních principů vytyčených ve standardu IWBI WELL Building Standard, který představuje unikátní standard pro hodnocení zdraví v budovách a dalších prostorách různého využití.

 

Zdroj:// Retrend