„Určitým signálem pro budoucnost kancelářského trhu jsou odpovědi našich klientů – třetina dotázaných (33,9 %) věří, že kancelář jako primární místo pro výkon práce neohrozí ani pandemie a zbývající dvě třetiny chtějí buď až o 30 % redukovat pronajatou plochu (19,6 %), nebo kombinovat remote office pro většinu svých lidí s pravidelným setkáváním v kanceláři (44,3 %). Nikdo z dotazovaných neplánuje kanceláře úplně rušit, či přejít na čistě vzdáleně řízený provoz firmy,“ říká Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Zajímavé také je, že model dvou firemních sídel (ať již s využitím coworkingu nebo pronájmu druhé kanceláře) je pro většinu firem kvůli vyšším nákladům neprůchodným. Volilo by jej jako cestu z aktuální krize pouze 2,2 % dotazovaných.

Podnájmy – silný fenomén covid krize

Na trhu se nachází již více než 100 tisíc m2 kanceláří k podnájmu, které jsou reálným konkurentem nové výstavby. Náš průzkum data k podnájmům dále doplňuje. Celkem 70,5 % nájemců k sobě podnájemce nechce, či nemá potřebu je hledat. Zbývající třetina dotázaných je pak rozdělená následovně – 11,5 % nyní aktivně hledá podnájemníka, 8,2 % již k sobě podnájemníka našla a 9,8 % zatím v tuto chvíli nehledá, ale uvažuje o tomto kroku, jako východisku ze situace, během které není pronajatá plocha dostatečně využívána. Pokud bychom průměrovali 30 % vůči trhu, tak bude reálná nabídka podnájmu výrazně vyšší, než je dnes komunikována. Nejčastěji přitom (dle našeho průzkumu) firmy chtějí udat plochu o velikosti 200–400 m2 (60 %) a 400–1000 m2 (20 %) zbytek je shodně po 10 % z opačného pólu rozpětí (100–200 m2 či naopak 1000–2000 m2).

Řešení koronavirové krize ze strany nájemců

V rámci tradičního chování nájemců a jejich pronajaté kancelářské plochy – tzn. renegociace, expanze či redukce plochy – zmíníme pouze nejfrekventovanější odpovědi. Přes 80 % nájemníků se při renegociaci podařilo dosáhnout úspor. Ti, kterým se krizi navzdory daří (desetina dotazovaných), se naopak z poloviny rozšiřují do 10 % nad rámec dnes pronajaté plochy.

 

Zdroj:// Retrend